петак, 20. септембар 2013.


Nasilje ...
• "... nasilje u kom je učenik trajno i učestalo izložen negativnim postupcima od strane
jednog ili više učenika koji ga namerno žele povrediti, poniziti ili izložiti
neprijatnostima"(Olweus, 1988. i 1991.);
• nasilje u školi je problem koji je prisutan u celom svetu;
• u današnje vreme roditelji i nastavnici su vrlo zabrinuti zbog učestalih nasilnih
ponašanja kojim su njihova deca izložena ili u njima učestvuju;
• nasilje u školi narušava sigurnost deteta i njegov psihofizički život;
• nastavnici i roditelji mogu pomoći u sprečavanju i zaustavljanju nasilja u školama - bez
njihove aktivnosti nije moguće smanjiti nasilje u školama!

Nasilje u školi nije...
• jednokratni incident koji se neće ponoviti;
• prijateljska razmirica ili nesporazum;
• nenamerno nanošenje bola.

среда, 18. септембар 2013.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2013


Opšti ciljevi dečije nedelje su:
-skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,
-ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
- ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.