среда, 9. октобар 2019.

Saradnički čas


"У оквиру дечје недеље, учитељица Биљана Бајчетић и вероучитељ Бранко Милосављев су заједнички осмислили и одржали часу I3.
Права и обавезе су били тема часа, у складу са дечјом недељом.
У уводном делу часа, ученици су обновили знање о верским празницима и значају поштовања туђе вере и начина прослављања празника (Свет око нас). Ученицима је прочитано и објашњено право на слободу мисли, свести и вероисповести. Упознати су и да уз наведено право имају и обавезу да поштују како своју тако и друге вероисповести.
Уз помоћ готове апликације на LearningApps.org, на инерактивној табли, ученици су  разврставали понуђене сличице у две групе-права и обавезе. О свакој сличици се разговарало. На тај начин ученици су стекли знања о својим правима и обавезама.
Ученицима је прочитана  песма „Послушност“.
Након анализе песме, ученицима је подељен наставни листић са верским симболима и дечијим правом и наставни листић с текстом и илустрацијом песме.
У завршном делу часа ученици су бојили добијени материјал.
На classroomscreen платформи ученици су оценили овај час.
Сардничком часу је присуствовала Радмила Цицвара, Лукина мама.
Сарадничким часом извршено је међупредметно повезивање часа грађанског васпитања и верске наставе"

Нема коментара:

Постави коментар